ברית ואף מילה

מושמוש הליצן מנסה להגיע למופע היומי שלו בברית אליו החליט גם ראש הממשלה להגיע, עכשיו הוא צריך לעבור את האבטחה של ראש הממשלה.