בית » נעורים

נעורים

הסוסיתא של הרצל

מורה לקולנוע תל אביבי נאלץ ללמד בשדרות. השנה הזו תשנה לכולם את החיים.