בית » עיתונות

עיתונות

מחוץ לפריים

שני צלמי עיתונות, מדרום הארץ, המנסים לשרוד במקצוע הולך ונעלם המאלץ אותם מידי יום לבחור בין התפקיד לחיי המשפחה.